Mozilla Firefox WebGL Information Disclosure Vulnerability

Bugtraq ID: 48319
Class: Design Error
CVE: CVE-2011-2366
CVE-2011-2598
CVE-2011-2602
CVE-2011-2603
CVE-2011-2604
Remote: Yes
Local: No
Published: Jun 16 2011 12:00AM
Updated: Apr 13 2015 09:29PM
Credit: The vendor reported these issues.
Vulnerable: Ubuntu Ubuntu Linux 11.04 powerpc
Ubuntu Ubuntu Linux 11.04 i386
Ubuntu Ubuntu Linux 11.04 ARM
Ubuntu Ubuntu Linux 11.04 amd64
SuSE SUSE Linux Enterprise Teradata 10 SP3
SuSE SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1
SuSE SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4
SuSE SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3
SuSE SUSE Linux Enterprise SDK 11 SP1
SuSE SUSE Linux Enterprise SDK 10 SP4
SuSE SUSE Linux Enterprise SDK 10 SP3
SuSE Suse Linux Enterprise Desktop 11 SP1
+ Linux kernel 2.6.5
SuSE Suse Linux Enterprise Desktop 10 SP4
+ Linux kernel 2.6.5
Slackware Linux x86_64 -current
Slackware Linux 13.37 x86_64
Slackware Linux 13.37
Slackware Linux 13.1 x86_64
Slackware Linux 13.1
Slackware Linux 13.0 x86_64
Slackware Linux 13.0
Slackware Linux -current
S.u.S.E. openSUSE 11.4
S.u.S.E. openSUSE 11.3
Mozilla SeaMonkey 2.0.11
Mozilla SeaMonkey 2.0.9
Mozilla SeaMonkey 2.0.8
Mozilla SeaMonkey 2.0.5
Mozilla SeaMonkey 2.0.4
Mozilla SeaMonkey 2.0.3
Mozilla SeaMonkey 2.0.2
Mozilla SeaMonkey 2.0.1
Mozilla SeaMonkey 2.1b2
Mozilla SeaMonkey 2.1 Alpha3
Mozilla SeaMonkey 2.1 Alpha2
Mozilla SeaMonkey 2.1 Alpha1
Mozilla SeaMonkey 2.0.9
Mozilla SeaMonkey 2.0.7
Mozilla SeaMonkey 2.0.6
Mozilla SeaMonkey 2.0.5
Mozilla SeaMonkey 2.0.4
Mozilla SeaMonkey 2.0.14
Mozilla SeaMonkey 2.0.13
Mozilla SeaMonkey 2.0.12
Mozilla SeaMonkey 2.0.10
Mozilla SeaMonkey 2.0 Rc2
Mozilla SeaMonkey 2.0 Rc1
Mozilla SeaMonkey 2.0 Beta 2
Mozilla SeaMonkey 2.0 Beta 1
Mozilla SeaMonkey 2.0 Alpha 3
Mozilla SeaMonkey 2.0 Alpha 2
Mozilla SeaMonkey 2.0 Alpha 1
Mozilla SeaMonkey 2.0
Mozilla Firefox 3.6.13
Mozilla Firefox 3.6.10
Mozilla Firefox 3.6.9
Mozilla Firefox 3.6.8
Mozilla Firefox 3.6.6
Mozilla Firefox 3.6.4
Mozilla Firefox 3.6.3
Mozilla Firefox 3.6.2
Mozilla Firefox 3.5.17
Mozilla Firefox 3.5.16
Mozilla Firefox 3.5.14
Mozilla Firefox 3.5.13
Mozilla Firefox 3.5.10
Mozilla Firefox 3.5.9
Mozilla Firefox 3.5.8
Mozilla Firefox 3.5.7
Mozilla Firefox 3.5.6
Mozilla Firefox 3.5.5
Mozilla Firefox 3.5.4
Mozilla Firefox 3.5.3
Mozilla Firefox 3.5.2
Mozilla Firefox 3.5.1
Mozilla Firefox 3.5
Mozilla Firefox 3.0.18
Mozilla Firefox 3.0.17
Mozilla Firefox 3.0.16
Mozilla Firefox 3.0.15
Mozilla Firefox 3.0.14
Mozilla Firefox 3.0.13
Mozilla Firefox 3.0.12
Mozilla Firefox 3.0.11
Mozilla Firefox 3.0.10
Mozilla Firefox 3.0.9
Mozilla Firefox 3.0.8
Mozilla Firefox 3.0.7 Beta
Mozilla Firefox 3.0.7
Mozilla Firefox 3.0.6
Mozilla Firefox 3.0.5
Mozilla Firefox 3.0.4
Mozilla Firefox 3.0.3
Mozilla Firefox 3.0.2
Mozilla Firefox 3.0.1
Mozilla Firefox 2.0 20
Mozilla Firefox 2.0 .9
Mozilla Firefox 2.0 .8
Mozilla Firefox 2.0 .7
Mozilla Firefox 2.0 .6
Mozilla Firefox 2.0 .5
Mozilla Firefox 2.0 .4
Mozilla Firefox 2.0 .3
Mozilla Firefox 2.0 .19
Mozilla Firefox 2.0 .17
Mozilla Firefox 2.0 .16
Mozilla Firefox 2.0 .10
Mozilla Firefox 2.0 .1
Mozilla Firefox 1.5.8
Mozilla Firefox 1.5.7
Mozilla Firefox 1.5.6
Mozilla Firefox 1.5.5
Mozilla Firefox 1.5.4
Mozilla Firefox 1.5.2
Mozilla Firefox 1.5.1
Mozilla Firefox 1.5 beta 2
Mozilla Firefox 1.5 beta 1
Mozilla Firefox 1.5 12
Mozilla Firefox 1.5 .8
Mozilla Firefox 1.5
Mozilla Firefox 1.0.8
Mozilla Firefox 1.0.7
Mozilla Firefox 1.0.6
Mozilla Firefox 1.0.5
Mozilla Firefox 1.0.4
Mozilla Firefox 1.0.3
Mozilla Firefox 1.0.2
+ Mandriva Linux Mandrake 10.2 x86_64
+ Mandriva Linux Mandrake 10.2
+ Mandriva Linux Mandrake 10.2
+ Redhat Desktop 4.0
+ Redhat Desktop 4.0
+ Redhat Enterprise Linux AS 4
+ Redhat Enterprise Linux AS 4
+ Redhat Enterprise Linux ES 4
+ Redhat Enterprise Linux ES 4
+ Redhat Enterprise Linux WS 4
+ Redhat Enterprise Linux WS 4
Mozilla Firefox 1.0.1
Mozilla Firefox 1.0
Mozilla Firefox 0.10.1
Mozilla Firefox 0.10
Mozilla Firefox 0.9.3
Mozilla Firefox 0.9.2
Mozilla Firefox 0.9.1
Mozilla Firefox 0.9 rc
Mozilla Firefox 0.9
Mozilla Firefox 0.8
Mozilla Firefox 0.6.1
Mozilla Firefox 0.0.13
Mozilla Firefox 4.0.1
Mozilla Firefox 4.0 Beta1
Mozilla Firefox 4.0
Mozilla Firefox 3.6.7
Mozilla Firefox 3.6.6
Mozilla Firefox 3.6.17
Mozilla Firefox 3.6.16
Mozilla Firefox 3.6.15
Mozilla Firefox 3.6.14
Mozilla Firefox 3.6.12
Mozilla Firefox 3.6.11
Mozilla Firefox 3.6 Beta 3
Mozilla Firefox 3.6 Beta 2
Mozilla Firefox 3.6
Mozilla Firefox 3.5.19
Mozilla Firefox 3.5.18
Mozilla Firefox 3.5.17
Mozilla Firefox 3.5.15
Mozilla Firefox 3.5.12
Mozilla Firefox 3.5.11
Mozilla Firefox 3.1 Beta 3
Mozilla Firefox 3.1 Beta 2
Mozilla Firefox 3.1 Beta 1
Mozilla Firefox 3.0.19
Mozilla Firefox 3.0 Beta 5
Mozilla Firefox 3.0
Mozilla Firefox 2.0.0.2
Mozilla Firefox 2.0.0.19
Mozilla Firefox 2.0.0.18
Mozilla Firefox 2.0.0.15
Mozilla Firefox 2.0.0.14
Mozilla Firefox 2.0.0.13
Mozilla Firefox 2.0.0.12
Mozilla Firefox 2.0.0.11
Mozilla Firefox 2.0 RC3
Mozilla Firefox 2.0 RC2
Mozilla Firefox 2.0 beta 1
Mozilla Firefox 2.0
Mozilla Firefox 1.8
Mozilla Firefox 1.5.3
Mozilla Firefox 1.5.0.9
Mozilla Firefox 1.5.0.7
Mozilla Firefox 1.5.0.6
Mozilla Firefox 1.5.0.5
Mozilla Firefox 1.5.0.4
Mozilla Firefox 1.5.0.3
Mozilla Firefox 1.5.0.2
Mozilla Firefox 1.5.0.11
Mozilla Firefox 1.5.0.10
Mozilla Firefox 1.5.0.1
Mozilla Firefox 1.4.1
Mozilla Firefox 0.7
Mozilla Firefox 0.6
Mozilla Firefox 0.5
Mozilla Firefox 0.4
Mozilla Firefox 0.3
Mozilla Firefox 0.2
Mozilla Firefox 0.1
Khronos Group Industry Consortium WebGL 0
Not Vulnerable: Mozilla SeaMonkey 2.2
Mozilla Firefox 5.0


 

Privacy Statement
Copyright 2010, SecurityFocus