Foxit Reader and Foxit PhantomPDF CVE-2017-6883 Information Disclosure Vulnerability

Bugtraq ID: 96870
Class: Design Error
CVE: CVE-2017-6883
Remote: Yes
Local: No
Published: Mar 01 2017 12:00AM
Updated: Mar 16 2017 01:02AM
Credit: Ke Liu of Tencent's Xuanwu LAB.
Vulnerable: Foxit Reader 8.0.2
Foxit Reader 7.3.4
Foxit Reader 7.2.2
Foxit Reader 6.2.1
Foxit Reader 6.1.4
Foxit Reader 6.1.2
Foxit Reader 4.1.1
Foxit Reader 8.2
Foxit Reader 8.1.4.1208
Foxit Reader 8.1.1
Foxit Reader 8.1.0.1013
Foxit Reader 8.1
Foxit Reader 8.0.5
Foxit Reader 8.0.2.805
Foxit Reader 8.0.0.624
Foxit Reader 8.0
Foxit Reader 7.3.4.311
Foxit Reader 7.3.0.118
Foxit Reader 7.3
Foxit Reader 7.2.8.1124
Foxit Reader 7.2.0.722
Foxit Reader 7.2
Foxit Reader 7.1.5.425
Foxit Reader 7.1.3.320
Foxit Reader 7.1.0.306
Foxit Reader 7.1
Foxit Reader 7.0.6.1126
Foxit Reader 6.2
Foxit Reader 6.1
Foxit Reader 4.1.1.0805
Foxit Reader 4.1
Foxit Reader 2.0.0.0625
Foxit Reader 2.0
Foxit Reader 1.1.1.0602
Foxit Reader 1.1
Foxit PhantomPDF 8.0.2
Foxit PhantomPDF 7.3.4
Foxit PhantomPDF 7.2.2
Foxit PhantomPDF 7.1.5
Foxit PhantomPDF 8.2
Foxit PhantomPDF 8.1.1.1115
Foxit PhantomPDF 8.1.1
Foxit PhantomPDF 8.1.0.1013
Foxit PhantomPDF 8.1
Foxit PhantomPDF 8.0.5
Foxit PhantomPDF 8.0.2.805
Foxit PhantomPDF 8.0.1.628
Foxit PhantomPDF 8.0
Foxit PhantomPDF 7.3.4.311
Foxit PhantomPDF 7.3.0.118
Foxit PhantomPDF 7.3
Foxit PhantomPDF 7.2.2.929
Foxit PhantomPDF 7.2.0.722
Foxit PhantomPDF 7.2
Foxit PhantomPDF 7.1.5.425
Foxit PhantomPDF 7.1.3.320
Foxit PhantomPDF 7.1.2.311
Foxit PhantomPDF 7.1.0.306
Foxit PhantomPDF 7.1
Foxit PhantomPDF 7.0.6.1126
Not Vulnerable: Foxit Reader 8.2.1
Foxit PhantomPDF 8.2.1


 

Privacy Statement
Copyright 2010, SecurityFocus